Special Léon Povel / Een persoonlijke ontmoeting met Léon Povel: Interview

Interview met Léon Povel

Geronimo logo.

Niet gehinderd door enige journalistieke ervaring en technische kennis, heb ik een interview gedaan met Dhr. Povel. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de opnamemogelijkheden van mijn mobiele telefoon en dit interview buiten met hem opgenomen. De fluitende vogels op de achtergrond geven de sfeer weer waarin de opname plaats vond.

Ondanks dat ik het interview had voorbereid, hoor ik zelf momenten die achteraf wellicht beter konden of antwoorden van Dhr. Povel die me ietwat afleidden van de voorbereide vragen. Maar omdat het unieke karakter van dit gesprek voor mij belangrijker is dan wellicht een journalistiek hoog cijfer, heb ik besloten de gehele opname ongewijzigd te plaatsen.

Hieronder twee fragmenten naar aanleding van de twee "foutjes" uit Sprong in het heelal, waarin ik in het interview naar verwijs.