Special Léon Povel / Een persoonlijke ontmoeting met Léon Povel: Hoe het begon

Hoe het begon

Geronimo logo.

Zoals ik in het menu "Nieuws" al eens vermeldde, heb ik een reactie op de site mogen ontvangen van Winfried Povel, de jongste zoon van hoorspelregisseur Léon Povel, zowel in mijn gastenboek als ook via mail. We mailden wat over en weer en op een gegeven moment stelde Winfried voor dat ik een aantal vragen die ik had persoonlijk aan zijn vader zelf stelde. Daarbij kreeg ik het persoonlijk E-mail adres van Léon Povel. Na wat wikken en wegen hoe je nou een hoorspelheld benaderd, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en Dhr. Povel een E-mail gestuurd.

Al vrij snel kreeg ik een reactie terug, waarin Dhr. Povel had aangegeven dat hij mijn site had bekeken en met mij wel in contact wilde komen. Om hierover van gedachten te kunnen wisselen, stelde hij voor om telefonisch contact op te nemen.

Dhr. Povel had zijn telefoonnummer bijgevoegd in de mail en in de eerste week van mei heb ik hem opgebeld. Tijdens het gesprek werd duidelijk dat Dhr. Povel nog ontzettend veel bewaard heeft uit zijn tijd als hoorspelregisseur. Het leek hem zelfs bijna ondoenlijk om al dit materiaal en gegevens de revue te laten passeren en hij vroeg mij ook hoe ik dat zag. Omdat ik geen idee had of en zo ja wat ik moest verwachten van het archief, hebben we samen besloten dat ik "gewoon" eens langs zou komen en dat we dan een eventuele selectie zouden maken. De afspraak werd gemaakt en, na een afgelaste afspraak op 26 mei, hebben we een nieuwe afspraak gemaakt voor zondag 25 juni 2006 om 14:00 uur. Dan zou ik een ontmoeting hebben met de hoorspelheld Léon Povel op zijn privé adres!

Ik wilde niet onvoorbereid naar deze afspraak en heb me helemaal suf gepiekerd hoe je zo'n afspraak voorbereidt, wat neem je mee, wat ga je vragen, kortom hoe pak je zoiets aan? Ik heb hierbij ook mijn hoorspelvrienden Reinier Hollaardt en Petra Manenschijn om advies gevraagd en uiteindelijk met hun goede raad, heb ik besloten om een fotocamera mee te nemen, een dictafoon en een soort van mini-interview voor te bereiden en mee te nemen. Voor de rest had ik al een voorbereidende selectie gemaakt in de items, waarvan ik hoopte meer informatie te kunnen krijgen.

Gezien de bekendheid heb ik me hoofdzakelijk beperkt tot "Sprong in het heelal" en "Testbemanning", het werk van Dhr. Povel zelf en een aantal acteurs waarmee Dhr. Povel heeft samengewerkt. Ook de hoorspelkern mocht voor mij hier niet ontbreken.

Als dank voor de gastvrijheid heb ik een cd-rom meegenomen met daarop de nog bestaande afleveringen van "Sprong in het heelal serie 1", omdat ik de indruk had, na het telefoongesprek, dat Dhr. Povel meende dat dit hoorspel volledig verloren was gegaan.

Tijdens ons gesprek en de vele klappers met ontzettend veel materiaal uit die tijd, moest ik een selectie maken van de inhoud van mijn bezoek. Ik voelde me als een kind in een snoepwinkel, maar heb uiteindelijk gekozen uit een kleine selectie van materiaal uit het archief van Dhr. Povel, enkele kopieën van foto's en een kort interview (zie elders in dit verslag). Tevens heeft Dhr. Povel voor mijn zoon (net als Jimmy in Sprong in het Heelal serie 2 in de Martiaanse stad in zijn "slaapkamer") een handtekening gemaakt.

Buiten deze zaken heeft Dhr. Povel ook ontzettend veel verteld over zijn hoorspeltijd en ook daarvoor. En natuurlijk ben ik vergeten deze zaken op te nemen. Maar onder Resumé (elders in dit verslag) heb ik daar samenvattend verslag van gedaan.

Maar zoals dat zo vaak gaat bij iets geweldigs, vliegt de tijd en om 5 uur heb ik afscheid genomen van 2 hartelijke mensen die mijn hoorspelwereld enorm vergroot hebben en hiervoor wil ik Dhr. en Mevr. Povel bijzonder hartelijk danken. hier op de site daar zo interessant mogelijk verslag van te doen. Zeker en in eerste instantie voor Dhr. en Mevr. Povel zelf.